εїзROCK LOVE'S TÁNC KLUB!εїз

SZIASZTOK!ez az oldal a Mecséri rock love's táncklub oldala!ez a klub 2012.01.25.-én alapult!eddig még nagyon kevesen vagyunk és így is csak gyerekek!a klub főnőke is egy gyerek!mivel felnőttek még nincsenek a klubban!by:Mecséri rock love's táncklub!

Társastánc

A Savaria táncverseny története

A Savaria Táncverseny Története
 
 

Az első Savaria Nemzetközi Táncversenyt 1966-ban rendezték meg, s azóta a táncsport legjobb versenyzői minden évben szigorú szakmai zsűri előtt mutatják be latin, illetve standard táncokból szerzett tudásukat, felkészültségüket. A rendezvény négy évtizedes múltja méltán vívta ki a szakmai körök elismerését, s tette Szombathelyt nemzetközi szinten elismertté, a tánc fővárosává. Ezt igazolja a város pezsgő táncélete is: Szombathelyen a tánckultúrára nevelés már óvodás korban kezdődik. A tüzes ritmusoknak, a táncosok közötti tökéletes összhangnak, gyönyörű táncruháknak és kecses mozdulatoknak köszönhetően a nagyobb befogadóképességű helyszín ellenére is mindig teltház előtt zajlik a rendezvény.

Az ország legrégibb hagyományokkal rendelkező táncversenye 2010. június 12-én és 13-án kerül ismét megrendezésre.
Az 45. Savaria Nemzetközi Táncverseny keretében IDSF Latin Európa Kupa, továbbá IDSF Ifjúsági Open Latin, IDSF Senior I. Open Standard, IDSF Senior II. Open Standard, IDSF Junior II. Open Latin és IDSF International Open Latin versenyeken mutathatják meg tudásukat a táncosok.


Flamenco

Amit most klasszikus balettnek nevezünk, annak bölcsője a XVII.sz.-i francia
királyi udvar volt.
A táncművészet ezen ága XIV.Lajos (v. ahogyan kortársai
emlegetik:a ?Napkirály, v. Táncos-király) uralkodása alatt érte el
virágkorát. Az itáliai táncmesterek ezidőben nagymértékben hozzájárultak a
tánc szókincséhez. Nagy befolyással bírt pl.az akkor divatossá váló, helyi
néptáncokból kölcsönzött ?battería?(kis ütések) de náluk sokkal gyakrabban
díszítették vele koreográfiáikat. Ugyan a történelemkönyvek ritkán utalnak a
spanyol hatásra, mégis el kell fogadnunk, hogy nem kis szerepe van a
klasszikus balett mai formájának kialakulásában: az andalúz ?sevillanas?és a
baszk?jota?lépéseit látjuk megjelenni az északi területek udvari táncaiban
is. Ahogy a balett kilépett a királyi udvarokból, és szélesebb néprétegek számára
is elérhetővé vált, a spanyol táncok bája vonzotta a legnagyobb közönséget a
színházakba. A klasszikus balett fejlődése a XIX. Sz-ban párhuzamosan zajlott
a spanyol tánc iránti vonzalom növekedésével. Ennek eredményeképp Pétervárott
1847-ben a híres Merinszky színházban, Marius Petipa Paquita-jának egész
második felvonását kasztanyett hangja kíséri. Ezt követte 1855-ben a
következő balettje:Csillag Granadából. Petipa másik darabja: a Zoraiya, a mór
nő Spanyolországban, sajnos nem maradt életben, gyakorlatilag nincs a világon
olyan színpad, mely ne játszotta volna 1871-ben alkotott, azóta klasszikussá
vált?Don Quijote-jét. Ez a balett, mely Cervantes csodálatos világát dicséri,
talán sokkal inkább utal koreográfiai nyelvében a spanyol táncra, mint
ezidőtájt bármely más mű.

Tudatában vagyunk a spanyol festők és iskoláik kortárs művészekre és
színpadterveikre gyakorolt hatásának. Ugyanígy kortárs koreográfusok is nagy
vonzást éreztek az ibériai kultúra és zenei világ egyedi ritmusa iránt. Jó
példa erre Leonyid Massine 1919-ben alkotott koreográfiája: a ?Háromszögletű
kalap, v. a kevésbé ismert, de ugyanúgy említésreméltó kiváló orosz
koreográfus: Csabukin Laurencia?c. darabjának 3. Felvonása.

A spanyol tánc igen összetett stílusait alapvetően négy csoportba oszthatjuk:
folclórico?(a kül. Megyék, tartományok néptáncai), escuela bolera?(XVIII.
Sz.-i klasszikus), baile andaluz?(andalúz néptánc) és flamenco. A stílusokat
meghatározó mozdulatok karakterét a földrajzi környezet, a társadalmi-, és
öltözködési szokások alakították ki.

A folclórico - gyűjtőnév alá tartozó táncok az Ibériai fsz. Mind az 53
tartományának táncait magukba foglalják(ide tartoznak a helyi szokások is,
melyek ritkán láthatók hazájukon kívül).Ezek a táncok görög, kelta, föníciai
és mór eredetükhöz híven, bőven alkalmaznak idegen lépéseket, mintákat,
módszereket és segédeszközöket(mint pl. facipő vizeskorsó, virágívek,
koszorúk, májusfa, gólyaláb, kard, sál, kendő, kasztanyett, legyező...)

Manapság az escuela bolera mondhatja magáénak a XIX.század táncainak
akadémikus kifinomultságát. Eleganciája-melyet a mai napig megőrzött-adta és
adja fő jellemvonását ennek a balett-szerű stílusnak. Puha talpú
balettcipőben (zapatillas) táncolták, karakterét pedig a kortárs francia és
itáliai táncmesterektől kapta. Technikai alapját a klasszikus balett képezte.
Jellemző rá a kifordított lábtartás, nehezen kivitelezhető, ugrott lépések,
pompázatos karmunka és a kasztanyett (palillo v. castanuela használata. Ezek
a fizikai és koordinációs követelmények következetes és rendszeres tréninget
igényeltek.

Az andalúz táncstílus (baile andaluz) az, amit az emberek a spanyol tánccal
azonosítanak. Az andalúzok saját táncukat kecsesnek és vidámnak tartják. Ezen
táncok karakterét a férfitáncos büszkén kidomborított mellkasa és a női
táncos hátrahomorított tartása, folyékony, érzéki karmozdulatai adják.
Bizonyos spanyol táncokat (malaguenas segidillas, fandangos, el vito,
panaderas, farruca) az elismert nagymesterek és koreográfusok sok éven
keresztül andalúz stílusban fogalmazták újra és tették láthatóvá, majd
híressé a világ más tájain.

A fenti stílusokkal ellentétben a flamenco a vidámság zajos kifejezésével
(jaleo), énekkel (cante), ritmikus tapssal (palmas), mely sokszor a
közönséget is bevonja az előadásba, magas feszültséggel és dinamikával van
tele. Erős keleti és mór hatással bír. A flamenco-t, mint szólótáncot
alapvetően négy különböző módon táncolják: melankolikusan (baile grande),
tragikusan (baile jondo), kissé visszafogottan (baile intermedio) és egyfajta
gondtalan vidámsággal (baile chico). Nyíltsága, tempója és drámai kifejező
ereje miatt a flamenco a legtöbb néző számára befogadható, érthető és
elérhető? stílus. Ezek a tulajdonságai teszik oly izgalmassá és vonzóvá a
színházak és a szórakoztató ipar számára. Sok változáson ment keresztül ez a
táncforma, hogy mostanság a különböző produkciókba és balettekbe lépve,
egész balettkart használva teremtsen új színházi stílust, melyet baile
teatral-nak, v. mixto teatral-nak hívnak.

A tánc karaktere a hozzá tartozó zene által is meghatározható. A
hangszereknek a dudától(gaitas) a triangulumon (triangulo) keresztül a
csörgődobon (panderetas) át, a kasztanyettig (palillos, v. castanuelas) és
gitárig terjedően, igen széles skáláját használják. A négy stílus
meghatározása, elemzése igen nehéz feladat, mivel az általánosan elterjedt
tanítási módszer csak kevés szakkifejezést alkalmaz a gyakorlatban. A
XVIII-XIX.sz.-i spanyol-tánc lexikonok rengeteg ilyen kifejezést említenek,
melyek azóta sajnos már kikerültek a használatból. Írásos dokumentumokat és
a mai tanítókkal való beszélgetéseket kombinálva vált csak lehetővé, hogy sok
terminus technikus-t újraélesszünk.

Flamenco azoknak az embereknek az életmódja, akik kiéneklik, kitáncolják
örömüket, s bánatukat. ?A flamenco, a spanyol táncok legnépszerűbb formája,
melyet kizárólag lépések tanulása és másolása útján nem lehet értékelni(!).

Figura katalógus(standard)

Angol keringő

E - D osztály :

  1. Natural Turn
  2. Reverse Turn
  3. Closed Change
  4. Outside Change
  5. Natural Spin Turn
  6. Hesitation Change
  7. Reverse Corte
  8. Double Reverse Spin
  9. The Whisk
10. The Back Whisk
11. The Chasse from PP
12. The Progressive Chasse to Right
13. Open Impetus
14. Open Telemark, The Telemark (Closed Telemark)
15. Outside Spin
16. Drag Hesitation
17. Backward Lock
18. The Weawe from PP
19. The Weawe
20. The Turning Lock
21. Foxtrot Natural Turn

C osztály :

22. Natural Twist Turn
23. Open Telemark, Natural Turn to Outside Swiwel
24. Natural Zig Zag from PP
25. Natural Hover Telemark
26. Double Reverse Spin
27. Fallaway Whisk
28. Contra Check
29. Pivot to Right (just right after Contra Check !)

Tango

E - D osztály :

  1. Walk to Left Foot, Right Foot
  2. Progressive Side Step, Progressive Side Step Reverse Turn
  3. Progressive Link
  4. Closed Promenade
  5. Open Promenade
  6. Back Open Promenade
  7. Back Corte
  8. Rock Turn
  9. Rock Back on Right Foot and Left Foot
10. Natural Promenade Turn
11. Natural Twist Turn
12. Fallaway Promenade
13. The Chase
14. Brush Tap
15. Four Step (with Extra Slow too)
16. Open Reverse Turn, Lady Outside or in Line, with Closed or Open Finish
17. Promenade Link
18. Outside Swivel

C osztály :

19. Four Step Change
20. Fallaway Four Step
21. Basic Reverse Turn
22. Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot
23. The Oversway

Bécsi keringő

  1. Natural Turn
  2. Reverse Turn
  3. Change from Right to Left
  5. Change form Left to Right

Slow fox

D osztály :

  1. Feather Step


  2. Three Step
  3. Natural Turn
  4. Reverse Turn
  5. Change of Direction
  6. Reverse Wave
  7. Impetus Turn
  8. Open Impetus Turn
  9. The Weave
10. The Weave from PP
11. The Natural Weave
12. Hover Cross
13. Curved Feather to Back Feather
14. Natural Telemark
15. The Top Spin
16. Hover Feather
17. Hover Telemark
18. Open Telemark, Open Telemark with a Feather Ending
19. The Whisk

C osztály :

20. Natural Twist Turn
21. Open Telemark, Natural Turn to Outside Swivel
22. The Telemark
23. Fallaway Reverse and Slip Pivot
24. Natural Zig Zag from PP
25. Natural Hover Telemark
26. Double Reverse Spin
27. Fallaway Whisk
28. Contra Check
29. Pivot to Right (Just right after Contra Check !)

Quickstep

C osztály :

20. Natural Twist Turn
21. Open Telemark, Natural Turn to Outside Swivel
22. The Telemark
23. Fallaway Reverse and Slip Pivot
24. Natural Zig Zag from PP
25. Natural Hover Telemark
26. Double Reverse Spin
27. Fallaway Whisk
28. Contra Check
29. Pivot to Right (Just right after Contra Check !)

C osztály :

16. The Zig-Zag
17. Cross Chasse
18. Change of Direction
19. Cross Swivel
20. Fish Trail
21. Running Right Turn
22. Six Quick Turn
23. The Hover Corte
24. Rumba Cross
25. Tipsy
26. Wing
27. The Whisk
28. Foxtrot Natural Turn
29. The Top Spin
30. Curving Feather Step
31. Side Lock from PP
32. Outside Swivel
33. The Telemark
34. Open Telemark
35. Impetus
36. Open Impetus
37. Outside Spin
38. Runing Finish
39. Reverse PivotWeblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 8
Heti: 21
Havi: 72
Össz.: 18 979

Látogatottság növelés
Oldal: társastánc
εїзROCK LOVE'S TÁNC KLUB!εїз - © 2008 - 2019 - rockloves.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »